...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


Hva vi gjør7. Texas samles normalt til 1 - 3 arrangement i året. De viktigste er såkalte BATTLE REENACTMENTS. Fra tid til annen samles en rekke avdelinger i 2-3 dager for å rekonstruere et slag fra borgerkrigen. Størrelsen kan variere fra noen hundre deltagere til over 10 000 (i USA). Troppene bor ute i felt, og dagene går med til slag, drill, leirliv, sosialt samvær o.l.

Slike reenactments arrangeres i USA, England, og Tyskland. 7. Texas organiserer hvert år turer for våre medlemmer til ett stort reenactment i USA eller Europa, som regel i perioden mai til oktober. (Se nærmere på vår liste for 2004)

Her hjemme forsøker vi å arrangere "leir" (living history camp) en gang i året, vanligvis ikke altfor langt unna Oslo. Den legges gjerne til våren, helst i forkant av planlagt utenlandstur. Det er en såkalt "Camp of Instruction", en "treningsleir", hvor vi møtes for å gå gjennom/ repetere drill og ha det sosialt rundt leirbålet, slik at vi er forberedt på de større aktivitene utover sommeren og høsten. Vi er sjelden aktive i felt om vinteren (november til april).

Foreløpig er våre medlemmer for få og for geografisk spredt til at vi kan bedrive fast møtevirksomhet mellom "slagene". Men blir vi mange nok er det aktuelt å arrangere periodiske medlemsmøter, mest sannsynlig nær Oslo.

Selv om det finnes andre grupper i Norge som representerer soldater fra borgerkrigen, kan ingen av deres aktiviteter kalles reenacting. I dag er 7. Texas alene i Norge om å drive reenacting slik det gjøres i USA og England. En vesentlig del av vår virksomhet er derfor å reise på reenactments som holdes i utlandet. Dette var også en viktig grunn til at avdelingen ble opprettet - for å gi et tilbud til de som er interessert i å oppleve reenacting i stort format, "på ordentlig".Nordstatshæren i aksjon, Chickamauga 1999

tilbake til index " det nye 7. Texas "


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !