...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


AktiviteterKompani A, 7. Texas første prioritet er å gi et tilbud til de som vil oppleve noe med denne hobbyen, i en større sammenheng. Det er vi i dag alene om i Norge.

Men ved planlegging av aktiviteter er vi nødt til å ta hensyn til noen vesentlige faktorer:
Våre medlemmer er få og geografisk spredt, reenactment miljøet i Norge er lite, sesongen er kort (mai til oktober) og vi er langt unna begivenhetenes sentrum (USA og England).

Omfanget av vår virksomhet er således til enhver tid helt avhengig av den enkelte medlems engasjement og interesse (tid og anledning).

 

7. TEXAS AKTIVITETSPLAN 2004

Tid Sted Aktivitet
Fremstilling
Påmelding
3 - 4 juli Utvandrermuseet, Hamar Living history encampment
US/ 15 WIS
20 juni
6 - 8 august Lejre, Danmark Reenactment: Skirmish at Bald Hill
CS/ 7 TEX
11 juli
1 - 3 oktober Spring Hill, Tennessee, USA Reenactment: Battle of Franklin
CS/ 7 TEX
8 august

Medlemmer vil få tilsendt reiseplan og detaljer om hvert arrangement i forkant av påmeldingsfrist.

Påmelding til NK kompani, Stein Are Karlsen

7. Texas/ 15. Wisconsin opptrer alltid campaign style!


Publikasjoner


Kompani A, 7. Texas har utgitt flere hefter som er tilgjengelig for alle medlemmer ved henvendelse til kompanisjef:

Uniformsreglement.
En detaljert og rikt illustrert beskrivelse av effekter som man trenger for en korrekt fremstilling av soldater i 7. Texas og 15. Wisconsin - uniformer, utrustning, våpen med mer.

Grunnleggende eksersis og stridsteknikk for infanterikompani.
En norsk oversettelse av deler ("School of the Soldier" og "School of the Company" ) av Hardee's Rifle and Light Infantry Tactics (revidert utgave, 1861), ekserserreglementet som vi øver etter. Rikt illustrert med tegninger og fotografier av ulike håndgrep og manøvre.

Songbook of the 7th Texas.
En samling populære soldat-sanger fra Sydstatshæren.


Diverse

Bibliotek.
Medlemmer i 7. Texas har over 1.000 bøker om den amerikanske borgerkrigen, som til sammen utgjør landets største samling av borgerkrigs litteratur. De fleste av disse er tilgjengelige for utlån til andre medlemmer. Vi har også en samling videoer med filmer fra diverse reenactments. Kontakt kompanisjef for liste og nærmere informasjon.

Reisebeskrivelser.
Vi drar ikke til USA kun for å delta på reenactments. Vi besøker også slagmarker og historiske steder fra borgerkrigen, fra Virginia i øst til Oklahoma i vest. Interesserte kan få beskrivelser av reiseruter og historiske steder som vi har besøkt, ved henvendelse til kompanisjef.
tilbake til index " det nye 7. Texas "


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !