...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


"WACO GUARDS"


Kompani A, 7. Texas Infanteriregiment,

er en militærhistorisk avdeling som fremstiller soldater i Sydstatshæren fra den amerikanske borgerkrigen (1861-1865). Vi søker å levendegjøre og informere om livet i militær avdelingene på denne tiden. 7. Texas deltar på rekonstruksjoner av historiske slag (reenactments) og lignende arrangementer i Skandinavia, England, Tyskland og USA. Vi legger vekt på tidsriktighet, drill, sikkerhet, kameratskap, og studier av borgerkrigens historie, med fokus på den alminnelige soldat. Iblant fremstiller vi også en Nordstats-avdeling, Kompani B av 15. Wisconsin Infanteri Regiment.


Company A, 7th Texas Infantry Regiment

is a group of American Civil War reenactors based in Norway. We participate in battle reenactments and living history events in Scandinavia, England, Germany, and the United States. We emphasize historical accuracy, drill, safety, comradeship, and the study of Civil War history, with a focus on the common soldier. We also do a Federal impression as Company B of the 15th Wisconsin Infantry.Skandinaver i Sørstatshæren under krigen

This site copyright by Company A, 7th Texas Infantry -2004.
All rights reserved.  Site created by Borgerkrigen.info.
Maintained by Lars Gjertveit, Geir Carlstrøm and R.H Larsen. 
Information compiled and written by Lars Gjertveit.


 


Til vår aktivitetsplan for 2004


Visit 15th Wisconsin on the Net !