...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  Våpen i Kompani A, 7. Texas
1861 - 1865
Mannskapene i "Waco Guards" som forlot Waco, Texas i september 1861 var bevæpnet med de våpen de hadde greid å samle sammen hjemme. Hver mann skulle, i den grad det var mulig, selv stille med våpen, da hæren ennå ikke hadde etablert noe forsyningssystem. Granbury's frivillige dro derfor hjemmefra med dobbeltløpede hagler og diverse sivile rifler (uvisst hvilke typer, kan ha vært alt fra Kentucky rifler til såkalte "squirrell rifles"). Flere måtte reise uten våpen i det hele tatt.

Regimentets samlingssted var Marshall, helt øst i Texas på grensen til Louisiana. Hit kom ni kompanier frivillige første uka i oktober 1861, på oppfordring fra John Gregg og Jeremiah M. Clough. De ble straks sendt videre til Memphis, Tennessee, og derfra til Clarksville, Tennessee, hvor de ankom omkring 1. november.


I Clarksville ble samtlige kompaniers våpen inspisert og kontrollert av militære myndigheter. En mengde våpen måtte leveres inn pga. funksjoneringsfeil og fordi de var ubrukelige som infanterivåpen. Granbury's kompani måtte faktisk gi fra seg alle sine våpen. Noen av de andre kompaniene fikk imidlertid beholde endel hagler og jaktrifler, da man ikke hadde noe å gi ut som erstatning.

Oppholdet i Clarksville varte bare noen få dager. Texanerne marsjerte videre til Hopkinsville, sørøst i Kentucky, hvor de endelig fikk anledning til å etablere leir og fullføre organiseringen av regimentet. Den 7. november 1861 skrev oberst John Gregg en rapport til sine overordnede hvor han bl.a. påpekte regimentets mangel på våpen. Granbury's kompani A var helt uten våpen, og de fleste andre kompanier var bare delvis bevæpnet - med hagler og sivile jaktrifler i diverse kalibre. Best oppsatt var kompani F (kaptein W. H. Smith), som hadde 69 stk. US M 1842 Musket (glattløpet, kal. .69) og kompani C (kaptein E. T. Broughton) med 31 stk. M 1842 musketter. Disse var anskaffet fra staten Louisiana.


Frem til februar 1862 ble 7. Texas værende i Hopkinsville, hvor de daglig ble drillet i infanteridisipliner og stridsteknikk. I denne perioden fikk de ganske sikkert utlevert nye våpen, men det er ikke kjent hva slags type. Den 12. februar ble de imidlertid sendt for å forsterke Fort Donelson i Tennessee. Etter harde kamper ble samtlige tatt tilfange da fortet kapitulerte 16. februar. Så texanerne fikk uansett ikke mye glede av sine nye våpen.

Mannskapene ble omsider utvekslet i september 1862. Regimentet var imidlertid så redusert pga. sykdom og krigsfangenskap at en rekke offiserer måtte reise hjem til Texas for å verve flere folk. Endelig, i februar 1863, ble 7. Texas Infanteri Regiment gjenopprettet som stridende avdeling. Det neste store slaget texanerne deltok i var ved Raymond i Mississippi 12. mai 1863. Oberst Granbury nevner i sin rapport etter slaget at hele kompani A var bevæpnet med Enfield geværer. Dette var den engelsk-produserte P 1853 Enfield Rifle Musket (kal .577) som både Sydstatene og Nordstatene importerte i store mengder. Det fremgår av rapporten at kompani A med sine Enfielder var best bevæpnet av kompaniene i 7. Texas. Dette tyder på at de andre kompaniene hadde flere typer våpen i rekkene, uten at vi får vite flere detaljer, selv om det må ha vært endel Enfielder hos de andre også. Granbury fremhever imidlertid i samme rapport at regimentet mangler bajonetter til geværene.

I september 1863 ble 7. Texas overført til Army of Tennessee i Georgia. Her ble de etterhvert plassert i en brigade bestående utelukkende av avdelinger fra Texas, som Granbury fikk kommandoen over. Det eksisterer ingen konkrete beskrivelser av våpen i 7. Texas fra denne tiden, men vi vet endel om hva som var vanlig i de andre regimentene i Granbury's Texas brigade. Det er imidlertid all grunn til å tro at i 7. Texas, kompani A, hvor alle mannskaper fikk Enfield geværer før mai 1863, var det Enfield som var standard våpen i kompaniet i hele perioden fra 1863 til 1865.

Fra mai 1863 til mai 1864 viser rapportene at de vanligste våpnene i Texas regimentene som utgjorde Granbury's brigade var M 1854 Lorenz Rifle Musket (kal. .54) og US M 1841 "Mississippi" Rifle (kal. 54). Lorenz geværet ble importert fra Østerrike i store mengder, og var mye brukt i Army of Tennessee. I slaget ved Pickett's Mill, Georgia, 27. mai 1864, erobret imidlertid Granbury's brigade over 1700 Springfield og Enfield geværer fra Nordstatshæren. Dette var nok til å bytte ut samtlige Lorenz og Mississippi rifler, da Springfield og Enfield med rette ble ansett for å være bedre.

Som kjent var standard bevæpning for offiserer revolver og sabel. Hvilke typer som ble benyttet i 7. Texas sier kildene nesten ingenting om, med ett unntak: I 1864 kjøpte flere av regimentets offiserer Spiller & Burr revolvere fra Hærens arsenal i Macon, Georgia. Spiller & Burr var en Sydstatskopi av Whitney kal. 36 "Navy" revolver med messing ramme. Generelt var Colt og Colt-kopier de vanligste revolverne, og infanteri offiserer hadde en tendens til å foretrekke kaliber .36 ("Navy") utgaver, så det er store sjanser for at slike også ble brukt av offiserer i 7. Texas.


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !