...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  Underoffiserer i kompani A,
7. TEXAS, 1861 – 1865
Ifølge reglementet skulle hvert infanterikompani være oppsatt med 5 sersjanter og 4 korporaler, hvorav en oversersjant (1st Sergeant), som hadde det direkte tilsyn med mannskapene i kompaniet. Men de store tapene som kompani A led utover i krigen førte til at behovet for underoffiserer ble redusert i takt med frafallet av soldater. Etter sommeren 1863 ble således ingen nye underoffiserer beskikket.

Sersjantene og korporalene ble rangert innbyrdes som 1. sersjant (oversersjant), 2. sersjant, osv. Tallet til venstre i tabellen angir den enkeltes rangering.

Ettersom rullene er svært mangelfulle fra mai 1864, er det usikkert hvor lenge enkelte faktisk var i tjeneste. Tvilstilfeller er angitt med (?).
Sersjanter

1

John V. Bland
1 okt 1861 – 12 mai 1863

Krigsfange, Raymond, Mississippi. Avla troskapsed til US 1864.

2

M. M. Webster
1 okt 1861 – 12 des 1861

Døde av sykdom, Hopkinsville, Kentucky.

3

J. W. Mccary

1 okt 1861 – 17 des 1861

Døde av sykdom, Hopkinsville, Kentucky.

4

R. W. Sparks
1 okt 1861 – 23 des 1861

Døde av sykdom, Hopkinsville, Kentucky.

5 3

Martin V. Abernathy
10 nov 1861 – 30 nov 1864

3. sersjant fra juli 1863. Krigsfange, Franklin, Tennessee.

2

Ttillman Fowler

31 okt 1862 – 1865 (?)

4

Milton Carter
30 juni 1863 – 1865 (?)

Overført fra Kompani F.

5

N. L. Roberts
30 juni 1863 – 26 apr 1865

Overført fra Kompani F.


Korporaler

1

W. Bennet
1 okt 1861 – 18 aug 1864

Dødelig såret 22. juli 1864, Atlanta, Georgia.

2

Edward S. Jacson
1 okt 1861 – 1865 (?)

3

William E. Rogers
1 okt 1861 – 8 okt 1862

Valgt til fenrik i kompanistaben.

4

William A. Gill
1 okt 1861 – 1865 (?)

Utnevnt 3. korporal innen 30. juni 1863.

4

J. Frank Woods
30 juni 1863 – 1865 (?)

Overført fra Kompani F.

 


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !