...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


Slagorden og styrketall7. Texas Frivillige Infanteriregiment deltok i ni store slag og felttog i løpet av krigen. Dette er en oversikt over regimentets plass i den overordnede militære kommandostrukturen som gjaldt i de ulike slagene (såkalt "slagorden"). Dessuten inneholder oversikten regimentets styrketall og tapstall i de ulike slagene, i den grad det er kjent. Styrketall vil si antall stridsdyktige mannskaper i tjeneste ved slagets start, altså ikke medregnet personell på perm, innlagt på feltsykehus, eller avgitt til annen tjeneste. Antall drepte i de ulike slagene inkluderer i noen tilfeller også personer som ble alvorlig såret og omkom av skadene kort tid etter.

Opplysninger om Kompani A er gjengitt så fullstendig som mulig. I den grad det er kjent er kompaniets styrketall oppgitt (hvor det ikke er kjent står "gjennomsnittlig styrke per kompani"), og tap er oppgitt med navn og årsak.

Totalt tjenestegjorde 974 mann i 7. Texas i løpet av krigen, hvorav 97 i kompani A. Regimentets styrke ved oppsetning 11. november 1861 var 749 offiserer og soldater. I snitt blir det i overkant av 80 i mann i hvert kompani. Kompani A talte 4 offiserer og 71 soldater. Vinter-rekruttskolen i Hopkinsville, Kentucky, ble imidlertid en tøff påkjenning. Bare i kompani A omkom 13 mann av sykdom. Derfor var mannskapsstyrken i regimentet sterkt redusert allerede før første sammenstøt med fienden.

NOTE: Klikk på de blå overskriftene for å vite mer om et slag. (Disse er på engelsk)

 

1. Rekruttskole, Hopkinsville, Kentucky, november 1861 - februar 1862

Landsdelskommando

Department of the West (No. 2)

Øverstkommanderende

General Albert Sidney Johnston

ARME

Central Army of Kentucky

ARMESJEF

Generalmajor William J. Hardee

SJEF SELVSTENDIG BRIGADE

Brigader Charles Clark

SJEF 7. TEXAS

Oberst John Gregg

SJEF KOMPANI A

Kaptein C. N. Alexander

Styrke 7. TEXAS

11. november: 749

TAP 7. TEXAS TOTALT

Døde av sykdom - over 130 (ifølge oblt Clough)

Dimmitert av diverse årsaker - ukjent

STYRKE KOMPANI A

11. november: 75

TAP KOMPANI A

Døde av sykdom - 13

Dimittert - 1

Døde: Sersjantene M. M. Webster (12 des 1861), John W. McCary (17 des 1861), og R. W. Sparks (23 des 1861). A. L. Goff (7 des 1861), D. B. Webster (12 des 1861), P. Pilkington (15 des 1861), W. W. Rozell (16 des 1861), John D. Trice (17 des 1861), W. W. Evans (18 des 1861), P. S. Holloway (19 des 1861), J. D. Hardin (21 des 1861), H. W. Speagles (2 jan 1862), og L. H. Williams (7 feb 1862, på feltsykehuset i Clarksville). Menig John D. Rogers ble dimittert 19. januar 1862, muligens som følge av sykdom.

Tidligere døde løytnant A.M. Houston i Marshall, Texas, 20. oktober og menig W. F. Arnold i Clarksville 4. november, på vei til Hopkinsville.

2. Fort Donelson, Tennessee, 12. – 16. februar 1862

Landsdelskommando

Department of the West (No. 2)

Øverstkommanderende

General Albert Sidney Johnston

Sjef selvstendig GARNISON

Brigader John B. Floyd

Divisjonssjef

Brigader Bushrod R. Johnson

Brigadesjef

Oberst Thomas J. Davidson (såret), oberst John M. Simonton

SJEF 7. TEXAS

Oberst John Gregg

SJEF KOMPANI A

Kaptein C. N. Alexander

Styrke 7. TEXAS

305

TAP 7. TEXAS TOTALT

Drepte - 20

Sårede - 39

Krigsfanger – ca 200

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

33 (9 kompanier)

TAP KOMPANI A

Drepte – 2

Sårede – 2 (1 døde senere)

Krigsfanger – alle unntatt 9 (8 unnslapp med kavaleriet, 1 var på sykehus)

Løytnant E. B. Rosson og fenrik J. W. Nowlin ble drept. Menig Benjamin F. Moffitt og H. B. Deckard ble såret. Deckard døde kort etter av sine sår i Nashville, mens Moffitt overlevde både skuddskadene og ett tilfelle av kopper i Camp Douglas fengselssykehus.

De som unnslapp med 8. Texas Kavaleriregiment var korporal William A. Gill, menig J. B. Longineau, David Hooks, Robert W. Gray, John V. Holloway (jr), R. W. Harris, T. W. Willie og James Prior. Willie og Prior returnerte aldri til 7. Texas, antagelig tjenestegjorde de resten av krigen i kavaleriet. Holloway og Harris kjempet ved Shiloh (7. april 1862), hvor Harris ble drept og Holloway alvorlig såret og senere dimittert. Gill, Gray og Hooks ble tilbakeført til kompaniet 4. november 1862, og Longineau kom tilbake 22. juni 1863.

Menig John Holloway (sr) unnslapp fordi han var innlagt på feltsykehus i Clarksville, han kom tilbake til kompaniet 10. november 1862.

3. Krigsfangenskap, Camp Douglas, Chicago, Illinois, februar – september 1862

TAP 7. TEXAS TOTALT

65 døde (av sykdom og mishandling)

TAP KOMPANI A

3 døde

1 dimittert etter utveksling

Menig C. J. Brown (19. mai 1862) og H. D. Hicks (10. juli 1862) døde av lungebetennelse. Allen H. Bryan døde av tonsilitt (mandelbetennelse) 18. juli 1862.

Menig James H. Sparks var kronisk syk etter fangenskapet og ble dimittert 23. november 1862.

Etter utvekslingen var det for få mannskaper igjen til at 7. Texas kunne gjenreises som eget regiment. Man sendte derfor folk hjem til Texas for å verve flere. I mellomtiden, den 8. oktober 1862, ble de gjenværende soldatene midlertidig organisert i to kompanier. De ble satt opp som kompani A og B av det forente 49.& 55. Tennessee Infanteriregiment, et provisorisk regiment under ledelse av oberst James E. Bailey. Bailey's regiment var stasjonert i sentral-Mississippi inntil januar 1863, da de ble sendt sørover til Port Hudson, Louisana.

4. Port Hudson, Louisiana, 7. januar - 5. mai 1863

Etter tilførsel av rekrutter fra Texas ble 7. Texas omsider reorganisert og gjenopprettet som eget regiment 10. februar 1863 i Port Hudson. Samtidig ble regimentet overført til Gregg's brigade. Frem til 5. mai var regimentet stasjonert som garnison i Port Hudson, et viktig fort på Mississippi elven.

Landsdelskommando

Department of Mississippi and East Louisiana

Øverstkommanderende

Generalløytnant John C. Pemberton

Distriktskommando

District of East Louisiana

DISTRIKTSKOMMANDANT

Generalmajor Franklin C. Gardner - også sjef for garnison i Port Hudson, hvor de aller fleste av distriktets styrker var konsentrert.

BRIGADESJEF

Brigader Samuel B. Maxey (inntil 10. februar), brigader John Gregg

REGIMENTSSJEF*

Oberst James E. Bailey (inntil 10. februar), oberst Hiram B. Granbury

SJEF KOMPANI A

Løytnant J. Sam Norvell (fra 10. februar)

* Frem til 10. februar var 7. Texas en del av det forente 49. & 55. Tennessee Infanteriregiment, med oberst Bailey som sjef.

Styrke 7. TEXAS

Ukjent

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

Ukjent

5. Raymond, Mississippi, 12. mai 1863

LANDSDELSKOMMANDO

Department of Mississippi and East Louisiana

ØVERSTKOMMANDERENDE

General Joseph E. Johnston

SJEF SELVSTENDIG BRIGADE

Brigader John Gregg

SJEF 7. TEXAS

Oberst Hiram B. Granbury

SJEF KOMPANI A

Løytnant J. Sam Norvell

STYRKE 7. TEXAS

306

TAP 7. TEXAS TOTALT

Drepte - 22

Sårede - 66

Krigsfanger - 70

STYRKE KOMPANI A

33

TAP KOMPANI A

Drepte – 1

Sårede – 7 (2 døde senere)

Krigsfanger - 5

Menig William A. Ruyle ble drept. Fenrik John C. Kidd og menig James L. Galloway ble dødelig såret. Menig J. W. G. Brooks og R. W. Gray ble alvorlig såret, og J. N. Calloway såret og tatt til fange. Menig John A. Harrison og Phillips Hofeckert ble lettere såret. Oversersjant John Bland og menig Newt Slavin, George W. Williams og James Y. Ray ble alle tatt til fange.

Calloway døde av tuberkulose etter å ha blitt utvekslet (6 sept 1863), Harrison og Hofeckert ble permanent stridsudyktige og dimittert. Slavin var innom flere krigsfangeleire og sykehus frem til krigen sluttet. Oversersjant Bland returnerte aldri til kompani A, han avla troskapsed til Unionen mens han var krigsfange i Camp Morton, Indiana, 25. mars 1864. Gray, Williams og Ray var de eneste som kom tilbake til kompaniet

6. Jackson, Mississippi, 14. mai 1863

LANDSDELSKOMMANDO

Department of Mississippi and East Louisiana

ØVERSTKOMMANDERENDE

General Joseph E. Johnston

SJEF SELVSTENDIG DIVISJON

Brigader John Gregg

BRIGADESJEF

Oberst Robert Farquharson

SJEF 7. TEXAS

Oberst Hiram B. Granbury

SJEF KOMPANI A

Løytnant J. Sam Norvell

STYRKE 7. TEXAS

Ukjent, ca. 150?

TAP 7. TEXAS TOTALT

Ukjent

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

Ca 15? (10 kompanier)

TAP KOMPANI A

Ukjent

7. Mississippi, 18. mai - 7. september 1863

Regimentet opererte i sentral-Mississippi, i området Canton, Yazoo City, Vernon, og Porter Creek, frem til Vicksburg falt 4. juli. Deretter ble hæren samlet i Jackson, som ble erobret av fienden etter en kort beleiring (10.-17. juli 1863). I forbindelse med beleiringen, var 7. Texas involvert i trefninger med fienden 11.-12. juli. Etter evakueringen av Jackson var regimentet hovedsaklig stasjonert i Enterprise, Mississippi, inntil de ble overført til Georgia.

Landsdelskommando

Department of Mississippi and East Louisiana

Øverstkommanderende

General Joseph E. Johnston

ARME

Army of Relief (provisorisk, mai - juli); Army of Department of Mississippi and East Louisiana (juli - august)

ARMESJEF

General Joseph E. Johnston (mai - juli); generalløytnant William J. Hardee (juli - august)

Divisjonssjef

Generalmajor William H. T. Walker

Brigadesjef

Brigader John Gregg

SJEF 7. TEXAS

Oberst Hiram B. Granbury

SJEF KOMPANI A

Løytnant J. Sam Norvell

Styrke 7. TEXAS

Ukjent

TAP 7. TEXAS TOTALT

Ukjent

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

Ukjent

TAP KOMPANI A

Såret - 1

Menig Bryant H. Ray ble såret under beleiringen av Jackson 15. juli 1863.

8. Chickamauga, Georgia, 19. – 20. september 1863

ARME

Army of Tennessee

ARMESJEF

General Braxton Bragg

KORPSSJEF

Generalmajor Simon B. Buckner

DIVISJONSSJEF

Brigader Bushrod R. Johnson

BRIGADESJEF

Brigader John Gregg (såret); oberst Cyrus A. Sugg

SJEF 7. TEXAS

Oberst Hiram B. Granbury (såret); major Khleber M. Van Zandt

SJEF KOMPANI A

Løytnant J. Sam Norvell (såret)

STYRKE 7. TEXAS

177

TAP 7. TEXAS TOTALT

Drepte/ sårede/ krigsfanger – 87 tilsammen

STYRKE KOMPANI A

27

TAP KOMPANI A

Sårede - 11

De sårede var løytnant Sam Norvell, sersjantene Martin V. Abernathy og N. L. Roberts, korporalene William A. Gill og Frank Woods, samt de menige John L. Cantrell, Thomas J. Harrison, Malcolm M. Leonard, A. H. Bryan og Benjamin Kendall. De tre siste ble borte i flere måneder på grunn av alvorlige skader.

9. Missionary Ridge (Tunnell Hill), Tennessee, 25. november 1863

ARME

Army of Tennessee

ARMESJEF

General Braxton Bragg

KORPSSJEF

Generalløytnant William J. Hardee

DIVISJONSSJEF

Generalmajor Patrick R. Cleburne

BRIGADESJEF

Brigader James A. Smith (såret); oberst Hiram B. Granbury

SJEF 7. TEXAS

Oberst Hiram B. Granbury; kaptein Charles E. Talley

SJEF KOMPANI A

Løytnant J. Sam Norvell

STYRKE 7. TEXAS

Ukjent

TAP 7. TEXAS TOTALT

Ukjent

styrke KOMPANI A

26

TAP KOMPANI A

Sårede - 2

De sårede var menig Ed Estes og Robert Galloway. Begge returnerte imidlertid til regimentet, Estes kjempet senere i Atlanta felttoget og Galloway fortsatte i tjeneste frem til kapitulasjonen i North Carolina.

10. Ringgold Gap, Georgia, 27. november 1863

ARME

Army of Tennessee

ARMESJEF

General Braxton Bragg

KORPSSJEF

Generalløytnant William J. Hardee

DIVISJONSSJEF

Generalmajor Patrick R. Cleburne

BRIGADESJEF

Oberst Hiram B. Granbury

SJEF 7. TEXAS

Kaptein Charles E. Talley

SJEF KOMPANI A

Løytnant J. Sam Norvell

STYRKE 7. TEXAS

Ukjent

TAP 7. TEXAS TOTALT

Sårede - 5

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

Ukjent

TAP KOMPANI A

Sårede - 2

Fenrik J. H. Murry og korporal W. Bennett ble lettere såret.

11. Vinterleir, Dalton, Georgia, desember 1863 - april 1864

ARME

Army of Tennessee

ARMESJEF

General Braxton Bragg (til 23. desember), general Joseph E. Johnston

KORPSSJEF

Generalløytnant William J. Hardee

DIVISJONSSJEF

Generalmajor Patrick R. Cleburne

BRIGADESJEF

Oberst Hiram B. Granbury

SJEF 7. TEXAS

Kaptein Charles E. Talley

SJEF KOMPANI A

Kaptein J. Sam Norvell

PERSONELLSTATUS 11. DESEMBER 1863:

Stridende mannskaper: 117 (kun underoffiserer og menige)

Tilstede i tjeneste: 170 (inkl. offiserer og personell midlertidig avgitt)

Sum personell tilstede og fraværende: 397 (inkl. folk på perm, sykehus, ulovlig fravær, krigsfanger og savnede i strid)

Antall våpen i regimentet: 122

Ammunisjon per mann: 66 patroner

12. Atlanta felttoget, mai - september 1864:

ARME

Army of Tennessee

ARMESJEF

General Joseph E. Johnston (til 17. juli); General John Bell Hood

KORPSSJEF

Generalløytnant William J. Hardee

DIVISJONSSJEF

Generalmajor Patrick R. Cleburne

BRIGADESJEF

Brigader Hiram B. Granbury; Brigader James A. Smith (sjef ved Atlanta, såret)

SJEF 7. TEXAS

Kaptein Charles E. Talley; J. H. Colley; Thomas B. Camp (sjef ved Pickett’s Mill); John W. Brown (sjef ved Atlanta)

SJEF KOMPANI A

Kaptein J. Sam Norvell

12.1 Dug Gap (Rocky Face Ridge), Georgia, 8. mai 1864

12.2 Resaca, Georgia, 14. mai 1864

STYRKE 7. TEXAS

Ukjent

TAP 7. TEXAS TOTALT

Ukjent

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

Ukjent

TAP KOMPANI A

Såret - 1

Løytnant William E. Rogers ble såret i låret.

12.3 Rome Crossroads, Georgia, 16. mai 1864

12.4 Pickett’s Mill, Georgia, 27. mai 1864

STYRKE 7. TEXAS

Ukjent

TAP 7. TEXAS TOTALT

Drepte - 5

Sårede - 23

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

Ukjent

TAP KOMPANI A

Ukjent

12.5 Gilgal Church, Georgia, 15. juni 1864

12.6 Mud Creek, Georgia, 16. – 18. juni 1864

12.7 Smyrna, Georgia, 4. juli 1864

12.8 Atlanta, Georgia, 21 - 22. juli 1864

STYRKE 7. TEXAS

21. juli: 109

22. juli: 100

TAP 7. TEXAS TOTALT

21. juli: 2 drept, 7 sårede

22. juli: 5 drept, 29 sårede, 1? krigsfange

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

22. juli: ca 11

TAP KOMPANI A

Drepte - 1

Sårede - 6 (2 døde senere)

Krigsfange - 1

Menig Malcolm M. Leonard ble drept. Thomas J. Brown ble såret slik at benet måtte amputeres og han døde kort etter. Walter Bennett fikk et sår i armen og siden som skulle vise seg å være fatalt, han døde i Forsyth, Georgia, 18. august 1864. Leonidas S. Bowen fikk ett kjøttsår i kinnet, David Hooks og A. H. Bryan ble begge lettere såret i låret, og Thomas J. Harrison ble også såret, derimot ble det bemerket at han aldri forlot slagmarken. Løytnant William E. Rogers ble tatt til fange og satt resten av krigen i leiren på Johnson’s Island i Sandusky, Ohio. ["Galveston Weekly News" 7. september 1864]

12.9 Jonesboro, Georgia, 31. august – 1. september 1864

STYRKE 7. TEXAS

Ukjent

TAP 7. TEXAS TOTALT

Ukjent

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

Ukjent

TAP KOMPANI A

Drepte - 1

Sårede - 5 (1 døde senere)

Kompanisjefen, kaptein Sam Norvell, ble drept 2. september. Menig Benjamin F. Kendall ble alvorlig såret i låret og sersjant Tilman Fowler lettere såret. Korporal William A. Gill og menig James Y. Ray ble begge såret i låret. John Waters ble såret i ankelen og A. J. Royal ble truffet i hodet. Royal døde av skadene 29. september i Auburn, Alabama.

TAP 7. TEXAS TOTALT I HELE ATLANTA FELTTOGET

Drepte - 17

Sårede - 77

Krigsfanger - 2

13. Tennessee felttoget, oktober - desember 1864:

ARME

Army of Tennessee

ARMESJEF

General John Bell Hood

KORPSSJEF

Generalløytnant Benjamin F. Cheatham

DIVISJONSSJEF

Generalmajor Patrick R. Cleburne (drept ved Franklin); Brigader James A. Smith

BRIGADESJEF

Brigader Hiram B. Granbury (drept ved Franklin); kaptein Edward T. Broughton

SJEF 7. TEXAS

Kaptein John W. Brown (krigsfange ved Franklin); kaptein Oren P. Forrest

SJEF KOMPANI A

Fenrik J. H. Murry

13.1 Spring Hill, Tennessee, 29. november 1864

STYRKE 7. TEXAS

Ukjent

TAP 7. TEXAS TOTALT

Sårede - 2

Krigsfange - 1

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

Ukjent

TAP KOMPANI A

Såret - 1

Menig John L. Cantrell ble såret i armen, og kirurgene kappet vekk 8 cm av beinet i armen. Han ble tatt til fange mens lå på feltsykehus i Franklin 18. desember. Han overlevde operasjonen og ble sendt først til Rock Island og deretter til Point Lookout, Maryland. Han ble utvekslet i Richmond, Virginia, i mars 1865, og fikk innvilget en velfortjent 30 dagers permisjon fra ett av feltsykehusene der.

13.2 Franklin, Tennessee, 30. november 1864

STYRKE 7. TEXAS

Ukjent

TAP 7. TEXAS TOTALT

Drepte - 18

Sårede - 25

Krigsfanger - 19

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

Ukjent

TAP KOMPANI A

Drepte - 2

Sårede - 3 (1 døde senere)

Krigsfanger - 3

Menig David Hooks og George Williams ble drept. Menig John Watters ble såret i begge lårene og ble etterlatt på et feltlasarett på slagmarken. Da fienden gjeninntok Franklin 18. desember ble han sendt til et fengselssykehus i Nashville, hvor han døde 15. april 1865.

Fenrik John O. Cawthon ble også skutt gjennom begge lår og menig David Blankenbaker ble såret. Cawthon og Blankenbaker ble tatt til fange 17. desember da fienden gjeninntok Franklin. Cawthon overlevde både sårene og et seks måneders opphold i Fort Delaware før han ble løslatt i juni 1865. Blankenbaker overlevde også og ble løslatt fra krigsfangenskap i Louisville, Kentucky, omtrent på samme tid.

Sersjant Martin Abernathy og menig Leonidas S. Bowen og Joseph F. Rogers ble alle tatt til fange. Abernathy og Rogers ble løslatt fra Camp Douglas i juni 1865.

13.3 Nashville, Tennessee, 15. – 16. desember 1864

STYRKE 7. TEXAS

10. desember: 30

TAP 7. TEXAS TOTALT

Nashville 15. des: 1 såret

Retrett fra Nashville: 20 av de sårede fra Franklin ble tatt som krigsfanger (17. – 21. des.)

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

10. desember: 3

TAP KOMPANI A

Retrett fra Nashville: 4 sårede fra Franklin tatt som krigsfanger.

Fenrik John O. Cawthon, menig John L. Cantrell, David Blankenbaker, og John Watters (alle sårede) lå på feltsykehus i Franklin og ble tatt til fange 17. -18. desember, da fienden gjeninntok byen.

14. Bentonville, North Carolina, 20. – 21. mars 1865

ARME

Army of the South (provisorisk, hovedsaklig Army of Tennessee)

ARMESJEF

General Joseph E. Johnston

KORPSSJEF

Generalmajor William B. Bate

DIVISJONSSJEF

Brigader James A. Smith

BRIGADESJEF

Major William A. Ryan

SJEF 7. TEXAS

Løytnant L. F. Moody

STYRKE 7. TEXAS

Ukjent

TAP 7. TEXAS TOTALT

Ukjent

Gjennomsnittlig styrke pr kompani

Ukjent

TAP KOMPANI A

Ukjent

15. Kapitulasjon, nær Greensboro, North Carolina, 26. april 1865

ARME

Army of Tennessee

ARMESJEF

General Joseph E. Johnston

KORPSSJEF

Generalløytnant William J. Hardee

DIVISJONSSJEF

Generalmajor John C. Brown

BRIGADESJEF

Brigader Daniel C. Govan

REGIMENTSSJEF*

Oberstløytnant William A. Ryan

* 1st Texas Consolidated Infantry Regiment. Opprettet 9. april 1865 ved sammenslåing av 8 Texas regimenter fra Granbury’s tidligere brigade. Restene av 7. Texas utgjorde kompani B og C.

STYRKE 7. TEXAS

66

STYRKE KOMPANI A

11

De gjenværende i kompani A var: Fenrik J. H. Murry og menig D. F. Abernathy, A. H. Bryan, Robert V. Galloway, Goolsbury W. Price, James Y. Ray, Leonard S. Williams, James A. Smyre, N. H. Carroll, Thomas J. Harrison, og N. L. Roberts.

Murry, Ray, Roberts, Smyre, Harrison og Carroll hadde blitt overført fra kompani F i mai 1863, og Galloway hadde vervet seg i desember 1862. Abernathy, Bryan, Price og Williams hadde alle vervet seg til tjeneste 2. oktober 1861. Bryan var knapt 20 år gammel ved kapitulasjonen. Alle fire var menige soldater hele krigen.
til toppen


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !