...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  

 

Offiserer i kompani A,
7. TEXAS, 1861 – 1865
Kaptein (kompanisjef)

1

Hiram Bronson Granbury
1 okt 1861– 10 nov 1861

Forfremmet til major i regimentsledelsen.

2

C. N. Alexander
11 nov 1861 – 22 des 1863

På rekrutteringsoppdrag i Texas fra oktober 1862, kom ikke tilbake og ble løst fra stillingen.

3

J. Sam Norvell
22 des 1863 – 2 sept 1864

Drept i kamp, Lovejoy’s Station, Georgia.

Etter september 1864 var kompaniet så redusert at ingen ny kaptein ble utnevnt. Fenrik Murry fungerte deretter som kompanisjef.


Løytnant (nestkommanderende)

1

A. M. Houston
1 okt 1861 – 20 okt 1861

Døde av sykdom, Marshall, Texas.

2

E. B. Rosson
10 nov 1861 – 15 feb 1862

Drept i kamp, Fort Donelson, Tennessee.

3

J. Sam Norvell
15 feb 1862 – 22 des 1863

Forfremmet til kaptein, fungerende kompanisjef fra oktober 1862.

4

William E. Rogers
22 des 1863 – 22 juli 1864

Krigsfange, Atlanta, Georgia.

Etter juli 1864 var kompaniet så redusert at stillingen som NK ble overtatt av fenrik Murry, senere av fenrik Cawthon.

Fenrik

1

E. B. Rosson
1 okt 1861 – 10 nov 1861

Forfremmet til løytnant.

2

James W. Nowlin
10 nov 1861 – 15 feb 1862

Drept i kamp, Fort Donelson, Tennessee.

2

J. Sam Norvell
10 nov 1861 – 15 feb 1862

Forfremmet til løytnant.

3

John C. Kidd
8 okt 1862 – 12 mai 1863

Drept i kamp, Raymond, Mississippi.

3

William E. Rogers
8 okt 1862 – 22 des 1863

Forfremmet til løytnant.

4

J. H. Murry
22 des 1863 - 26 apr 1865

Kapitulasjon.

5

John O. Cawthon
1 sep 1864 – 17 des 1864

Krigsfange, Franklin, Tennessee.

Fra starten og frem til mai 1863 var kompaniet oppsatt med to fenriker. Fra desember 1864 var fenrik Murry eneste offiser i kompaniet. Han ble derfor feilaktig registrert som kaptein ved kapitulasjonen. Thomas J. Harrison fungerte som Murry’s NK i denne perioden, og han ble dermed oppført som fenrik ved kapitulasjonen, også det feilaktig.

  


Visit 15th Wisconsin on the Net !