...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


Hva er reenacting?Dramatisering av fortidens hendelser har vært vanlig i lange tider. Reenacting innebærer å rekonstruere en faktisk historisk begivenhet på en måte som er både representativ og historisk korrekt. Man forsøker å levendegjøre fortiden ved å gjenskape utvalgte deler eller aspekter av den. I motsetning til et skuespill, så følger ikke deltakerne på et reenactment et bestemt manus. Istedet har de studert den valgte tidsepoken i tilstrekkelig detalj til at de kan utføre daglige gjøremål på en tidsriktig måte.

Borgerkrigsreenactments begynte med veteranene selv, som demonstrerte for yngre generasjoner hvordan de hadde kjempet og levd i krigsårene. I 1913 møttes veteraner fra begge sider i Gettysburg for å gjenoppleve Pickett's stormangrep. I årene 1935-37 rekonstruerte U.S. Army slagene ved Manassas og Chancellorsville. Hundreårsjubileet i 1961-65 samlet tusener av borgerkrigsentusiaster kledd i improviserte Nord- og Sydstatsuniformer på de gamle slagmarkene. Noen av disse entusiastene fortsatte å samles i årene som fulgte, samtidig som stadig nye kom til, og stadig mer innsats ble lagt ned i å få uniformer, utrustning, og taktikk så korrekt som mulig. Et foreløpig høydepunkt ble nådd i 1998, hvor nær 20 000 reenactors markerte 135-års jubileet for slaget ved Gettysburg. I dag arrangeres flere store reenactments i USA hvert år som samler tusenvis av deltakere. Titusenvis av mennesker i USA driver altså borgerkrig på fritiden.

Blant europeiske reenactors er det fremdeles Napoleonskrigene som er mest populært. Også i Norge er det flere grupper som fremstiller den norske hær i årene 1808-14. Men det er ingen arrangement som samler flere reenactors enn den amerikanske borgerkrigen. Engelskmennene var først ute (i 1968), og de største begivenhetene der borte nærmer seg amerikansk format, med opptil 2000 deltakere. Foruten England, finnes det idag grupper av borgerkrigsreenactors i Tyskland, Frankrike, Tsjekkia, Skandinavia, Nederland, Irland, Belgia, Sveits og Østerrike.
tilbake til index " det nye 7. Texas "


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !